Tổ chức tư vấn và đánh giá chứng nhận cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001

Đăng ngày: 11/06/2022 , 09:02 GMT+7

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương vừa có văn bản thông báo về việc "tổ chức tư vấn và đánh giá chứng nhận cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001" năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề án số 28/2022/HĐ-CN/CNHT ngày 10 tháng 01 năm 2022 giữa Cục Công nghiệp và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương “Tổ chức tư vấn và đánh giá chứng nhận cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001” năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đối tượng: 03 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001

2. Nội dung: Tích hợp các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo các mô hình quản lý hiện đại giúp tổ chức giảm thiểu được rất nhiều chi phí về nguồn lực và đặc biệt là tạo ra được một hệ thống quản lý thống nhất, giúp cho việc điều hành được dễ dàng và hiệu quả. Các hệ thống này khi tích hợp với nhau, tổ chức sẽ có một hệ thống quản lý duy nhất, bao gồm hệ thống các chính sách và mục tiêu chung của tổ chức (đề cập đến các khía cạnh chất lượng, môi trường, an toàn sức khoẻ, chính sách được tuyên bố đối với cộng đồng và khách hàng…), hệ thống các quy trình tác nghiệp – mô tả các quy trình tác nghiệp và hướng dẫn công việc tại các vị trí công việc khác nhau và các chức năng trong tổ chức và cuối cùng là hệ thống hồ sơ biểu mẫu – cơ sở dữ liệu làm việc của tổ chức. Do đó, việc triển khai hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn PAS 99:2012 là xu hướng của các doanh nghiệp hiện đại, giúp các tổ chức, doanh nghiệp đạt được các lợi ích thông qua việc hợp nhất các yêu cầu chung trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý và triển khai.

+ Tổ chức triển khai tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp.

Kinh phí: Tổ chức đào tạo, tư vấn và đánh giá chứng nhận năm thứ nhất được nhà nước hỗ trợ 100%

Kinh phí đánh giá giám sát thường niên năm thứ hai và năm thứ ba doanh nghiệp tự chi trả kinh phí đánh giá giám sát năm thứ hai

Thời gian thực hiện: Tháng 4 đến tháng 12 năm 2022

Để Chương trình đạt hiệu quả cao và đạt được mục tiêu tối ưu cho mỗi doanh nghiệp, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, đề nghị Quý doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia và cam kết áp dụng thực hiện đánh giá giám sát hai năm tiếp theo đầy đủ, nhằm phát huy được hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mặt khác hoàn thành mục tiêu đề ra của Chính phủ về phát triển CNHT Việt Nam, giao Bộ Công Thương thực hiện.

Đăng ký tham gia Chương trình, Quý doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Số 193 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy; Mobile: 090.324.8485;  Email: hongthuy247@gmail.com

(Theo MOIT)

Đăng ngày: 11/06/2022 , 09:02 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác