Khuyến công Vĩnh phúc: Tiếp tục phát huy mô hình đầu tư máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc

Đăng ngày: 23/12/2020 , 17:17 GMT+7
Triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công theo Quyết định số 144/QĐ-SCT ngày 06/08/2020 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, về việc phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh phúc năm 2020 (đợt 1).

Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc đã triển khai các đề án khuyến công, tiếp tục hỗ trợ 3 cơ sở sản xuất mộc Lưu Văn Đông,  Lưu Trung Kiên,  Đỗ Xuân Mạc để mua sắm các thiết bị theo đề án đã được phê duyệt. Đến nay, các thiết bị đầu tư theo đề án khuyến công đã hoàn thành và đưa vào sản xuất vận hành ổn định.

  

Tiêu biểu là đề án tại Cơ sở sản xuất Lưu Trung Kiên, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc, đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc”. Nguồn kinh phí khuyến công đã hỗ trợ 84 triệu đồng đầu tư máy móc thiết bị sản xuất mới, năng xuất sản phẩm/tháng: 60 m3 gỗ/tháng, giải quyết 03 lao động, thu nhập người lao động ổn định ở mức 7 triệu đồng/người/tháng.

 

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ trên đã khuyến khích các cơ sở sản xuất đồ mộc đầu tư xây dựng nhà xưởng và máy móc, thiết bị công nghệ mới phục vụ sản xuất chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh giúp người lao động nâng cao tay nghề, tiết kiệm nguyên liệu, tạo việc làm ổn định và có thu nhập ổn định cho người lao động. Cần tạo mô hình sản xuất để phổ biến nhân rộng trên địa bàn.

 

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy cưa bàn trượt trong sản xuất mộc” tại Cơ sở sản xuất Đỗ Xuân Mạc

 

Các đề án được thưc hiện có hiệu quả kinh tế, có thị trường tiêu thụ rộng, khuyến khích thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

PV.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại 

Đăng ngày: 23/12/2020 , 17:17 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác