Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của EuroCham dành cho Việt Nam trong phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017, đối với hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và việc xây dựng Sách Trắng Việt Nam trong thời gian qua.
 
“Chúng tôi coi EuroCham là nhân tố đóng vai trò thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định với đoàn EuroCham.
 
Ông Jen Ruebbert cho biết, ngoài việc công bố Sách Trắng Việt Nam 2017, các doanh nghiệp châu Âu còn quan tâm tới phát triển xanh, bền vững và tiếp tục xây dựng, công bố Sách Xanh Việt Nam trong thời gian tới. EuroCham đánh giá cao kết quả cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch của Chính phủ Việt Nam.
 
Hiệp hội cũng cho rằng, EU và Việt Nam cần sớm hoàn tất việc ký kết để thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và bản thân EuroCham sẽ nỗ lực, tiếp xúc với Liên minh Nghị viện châu Âu, đề nghị EU phê chuẩn Hiệp định này “càng sớm càng tốt” vì lợi ích các doanh nghiệp và người dân.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đây là giai đoạn mà Việt Nam và EU đang rà soát pháp lý, ký kết Hiệp định để đi tới phê chuẩn, do đó, tiếng nói của EuroCham và các doanh nghiệp châu Âu sẽ có tác động thúc đẩy nhanh tiến trình này. Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường tạo thuận lợi thương mại đi liền với chống gian lận thương mại, bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng trong nước.
 
Chính phủ cũng chỉ đạo giảm dần tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải qua các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thong quan từ mức hơn 30% hiện nay xuống mức 15%; yêu cầu các bộ khi đưa ra các danh mục kiểm tra chuyên ngành thì công bố công khai các quy trình, tiêu chuẩn cụ thể và sẽ bãi bỏ thủ tục nếu không công khai được các quy trình này.
 
Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch EuroCham Jen Ruebbert cũng trao đổi một số vấn đề liên quan tới kiểm dịch động vật của Việt Nam, các quy định, quy chuẩn về sữa, các sản phẩm sữa khi nhập khẩu vào châu Âu, việc xuất nhập khẩu dược phẩm, cách áp thuế đối với rượu và rượu vang...
 
Hoàng Phương
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại