Tại Triển lãm, 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật được trưng bày là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt Ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, trong đó đáng chú ý là sưu tập gồm 21 bộ châu bản của  vương triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820-1841) đến triều Bảo Đại (1925-1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn, do Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch và công bố.
95 bản đồ và 4 cuốn Atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các atlas liên quan đền vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trung bày theo các chủ đề: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI-XIX); Bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XIX); Bản đồ Trung Quốc do các nhà nước Trung Quốc xuất bản (XVI- XX); Bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XX) ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; 4 cuốn Atlas: Trung Quốc địa đồ, Trung Quốc Toàn Đồ, Trung Hoa Bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1919) và Trung Hoa Bưu chính dư đồ (tái bản 1933).
102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này; hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa, đời sống, sinh hoạt của quân và dân trên đảo.
Những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bộ sưu tập những vỏ ốc biển và cát từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa do các ngư dân Việt Nam đánh bắt mang về...
Trước đó, Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đã được tổ chức tại Hà Tĩnh, Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại lễ khai mac, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son khẳng định bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trưng bày tại Triển lãm là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông; bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hai quần đảo này cũng như những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam…

nguồn: Chinhphu.vn