Thiết bị chế biến tương ớt, đậu hũ tại Công ty TNHH MTV Tài Dung được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn khuyến công địa phương.
Trong 5 năm qua, thực hiện các đề án khuyến công của tỉnh, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh đã thực hiện được 39 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 3,655 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn khuyến công quốc gia 0,6 tỷ đồng, thực hiện cho 3 đề án; nguồn kinh phí khuyến công địa phương đã bố trí được 3,055 tỷ đồng cho 36 đề án và đã thu hút nguồn vốn đầu tư của các cơ sở doanh nghiệp CNNT gần 12,86 tỷ đồng. Từ những nguồn lực đó, các doanh nghiệp CNNT đã đổi mới nâng cao năng lực, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất. Chất lượng hàng hóa ngày càng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển thị trường. Chỉ tính riêng 39 đề án trong thời gian qua đã hoạt động hiệu quả hơn đã tạo thêm việc làm cho 389 lao động có thu nhập ổn định thường xuyên.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020, Trà Vinh đã triển khai các hoạt động khuyên công đồng bộ, hiệu quả thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia, góp phần tích cực thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Các cơ sở CNNT tại địa phương sẵn sàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Có thể kể đến đề án khuyến công tại Công ty TNHH MTV Tài Dung (Phường 1, thành phố Trà Vinh). Nắm bắt nhu cầu thị trường của người tiêu dùng, lợi thế vùng nguyên liệu tại chỗ và các yếu tố cần thiết để phát triển, năm 2016, Công ty đã được Trung tâm phối hợp triển khai đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến tương ớt, đậu hũ” với công suất 9 tấn/tháng (300kg/ngày ớt tươi), cà chua 6 tấn/tháng (khoảng 200kg/ngày). Đề án được triển khai giúp công ty chủ động quy trình sản xuất, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh và hoạt động hiệu quả.

Mặc dù công tác khuyên công của tỉnh thời gian quan đã có những kết quả khả quan nhưng do phần lớn các cơ sở CNNT của tỉnh có quy mô hoạt động nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn vì thế trong thời gian tới, trung tâm cần tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ để các doanh nghiệp, cơ sở tham gia đề án khuyến công được hiệu quả và ngày càng phát triển hơn. Một trong số những khó khăn của chương trình khuyến công là đối với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT nhỏ và siêu nhỏ thì các định mức hỗ trợ từ các đề án khuyến cống chưa thực sự hỗ trợ các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện hiệu quả. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, do thiếu tài sản đảm bảo tiền vay, quy mô đầu tư khiêm tốn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, công tác khuyến công được Trung tâm đảm bảo thực hiện đúng ngành nghề, đúng đối tượng thụ hưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển công nghiệp, thương mại, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững./.

BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh