Hội nghị Khuyến công các tỉnh, miền Trung- Tây Nguyên lần thứ XI năm 2020 tại Quảng Bình
Theo Cục Công Thương địa phương, tổng kinh phí khuyến công năm 2020 được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên là 69,41 tỷ đồng. Một số địa phương bố trí nguồn ngân sách cao cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng 10,589 tỷ đồng; Quảng Nam 6,94 tỷ đồng; Quảng Bình 3,94 tỷ đồng; Phú Yên 2,70 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên mới thực hiện đạt 28,58% kế hoạch kinh phí khuyến công với 19,9 tỷ đồng. Trong đó các nội dung khuyến công cũng đạt tiến độ triển khai khá thấp. Cụ thể, nội dung đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề mới được các địa phương phối hợp với cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thông báo, chiêu sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo trong các tháng cuối năm. Nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật dù được ưu tiên triển khai nhưng toàn vùng cũng mới thực hiện được 9,821 tỷ đồng, đạt 27,14%. Các nội dung khác như phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT… mức thực hiện cũng chỉ ở mức dưới 30% kế hoạch… Nguyên nhân chính là do tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động cũng như dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh của các cơ sở CNNT bị ảnh hưởng, chậm triển khai kéo theo kế hoạch hỗ trợ của khuyến công cũng bị ảnh hưởng.
 
Tổng kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, các tỉnh, thành phố trong khu vực vẫn đặt mục tiêu hoàn thành 100% các đề án khuyến công đã đăng ký thực hiện trong năm 2020. Theo đó, các địa phương thống nhất thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án khuyến công. Về kinh phí, các địa phương tạm ứng kinh phí hợp đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt, thực hiện lồng ghép với các dự án chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút thêm các nguồn vốn của tổ chức, cá nhân trong đầu tư phát triển CNNT tại các địa phương. Trên cơ sở đáp ứng nguồn vốn đầu tư, các đề án khuyến công được tập trung hỗ trợ nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, nhằm giúp các cơ sở CNNT tạo ra những sản phẩm tiêu biểu, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn.
 
Trong tình hình hiện nay, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp trở lại, mặc dù đang được kiểm soát nhưng nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng, khả năng có thể sẽ kéo dài. Để hoàn thành kế hoạch cả năm, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2020; xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 bảo đảm chất lượng; bám sát diễn biến tình hình của cơ sở CNNT, đặc biệt là các đối tượng tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh gặp vướng mắc trong triển khai tiến độ đề án, kịp thời báo cáo về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết.
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: Cục Công Thương địa phương