Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020
Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 – 2020, khuyến công Hà Tĩnh đã thực hiện được 109 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 23,29 tỷ đồng. Trong đó, khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 10 đề án, tổng kinh phí 11,04 tỷ đồng và khuyến công địa phương hộ trợ 99 đề án với tổng kinh phí hơn 12,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình khuyến công còn thực hiện 5 đề án đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, marketing, nhãn hiệu sản phẩm và phổ biến các chính sách khuyến công. Tính bình quân mỗi năm, khuyến công Hà Tĩnh đã đầu tư 98 triệu đồng thực hiện đào tạo cho 320 người. Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất công nghiệp – TTCN, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 3 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 1,44 tỷ đồng. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện 53 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất CN – TTCN, kinh phí thực hiện 9,17 tỷ đồng, trong đó có 3 đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia với số tiền 600 triệu đồng.

Kết quả cho thấy các đề án khuyến công tại địa phương sau khi đi vào sản xuất, kinh doanh, cơ bản đã phát huy hiệu quả nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp và phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Có được những kết quả trên, bên cạnh hỗ trợ các cơ sở CNNT của tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoạt động khuyến công còn chú trọng thực hiện kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, coi đây là giải pháp quan trong để phát triển bền vững. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tổ chức 10 cuộc tập huấn về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho khoảng 2000 lượt người tham gia và cùng với các đơn vị tư vấn, đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại 15 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình khuyến công cũng thực hiện hỗ trợ tích cực giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh đã tổ chức 3 lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp, có 12 biên bản đã được ký kết, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến các nhà phân phối, người tiêu dùng cả nước. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng 5 điểm bán hàng Việt ở nông thôn; hỗ trợ hơn 50 sản phẩm quảng bá trên sàn www.hatinhonline.vn và www.dacsan.hatinh.vn; xây dựng và bàn giao 15 website thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được thời gian qua, giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh đã đề ra đặt một số mục tiêu chính cho công tác khuyến công như: xây dựng, áp dụng 20 - 30 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu của một số ngành sản xuất; trên 80% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững… Theo đó, Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ thành lập mới khoảng 20 - 30 doanh nghiệp công nghiệp; hỗ trợ trên 10 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; tổ chức 3 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho khoảng 30 sản phẩm CNNT…

Thực hiện kế hoạch khuyến công của tỉnh, Sở Công Thương tỉnh sẽ chủ động rà soát các nội dung liên quan, các đề án, kế hoạch về công tác khuyến công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc kết nối giao thương, sớm hiện thực hóa các nội dung theo kế hoạch. Công tác khuyến công sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển CNNT theo cả chiều rộng và chiều sâu; hỗ trợ các ngành và sản phẩm công nghiệp, ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh nhà, cùng cả nước chủ động hội nhập và phát triển./.

BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: Sở Công Thương Hà Tĩnh