Trong đó: Lực lượng Công an đã phát hiện 459 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 287 vụ gian lận thương mại; 67 vụ hàng giả; phạt vi phạm hành chính 13 tỷ 252 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 151 tỷ 934 triệu đồng; khởi tố 32 vụ/62 đối tượng.
 
Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 591 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 557 vụ gian lận thương mại; 314 vụ hàng giả; phạt hành chính 09 tỷ 374 triệu đồng; bán hàng tịch thu 01 tỷ 135 triệu đồng.
 
Lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 03 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 204 vụ gian lận thương mại; phạt hành chính 02 tỷ 06 triệu đồng.
 
Cục thuế Thành phố đã thanh tra, kiểm tra 3.369 doanh nghiệp; phạt hành chính 182 tỷ 280 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 566 tỷ 984 triệu đồng.
 
Thanh tra chuyên ngành phát hiện, xử lý 169 vụ gian lận thương mại; phạt hành chính 01 tỷ 954 triệu đồng.
  
nguồn: bcd389.gov.vn