Ảnh minh họa
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 4038 triệu USD.
 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu       
 
Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 443 nghìn tấn, giảm 5,1% và trị giá là 117 triệu USD tăng 27,6% so với tháng 5/2020. 6 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.541 nghìn tấn và trị giá là 779 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 6 tháng này tăng 24,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,6%.
 
Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 320 nghìn tấn, tăng 45,5% và trị giá là 32 triệu USD tăng 102,6% so với tháng trước. 6 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu là 1.414 nghìn tấn, trị giá là 104 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 13,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 14,3%. 
 
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
 
Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 800 nghìn tấn, tăng 6,4% so với tháng trước và trị giá là 264 triệu USD, tăng 37,1%. Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.980 nghìn tấn và trị giá là 1.586 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 6 tháng năm 2020 ước tính giảm 12,4% về lượng và giảm 43,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2020 là 5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 6 tháng năm 2020 đạt 27,04 tỷ USD và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2020 là 3 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 6 tháng mặt hàng này đạt 16,8 tỷ USD và giảm nhẹ 4,2% so với cùng kỳ 2019.
 
Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 6/2020 là 1250 nghìn tấn, tăng 19,9% và trị giá là 670 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 6 tháng năm 2020 là 6.760 nghìn tấn đạt 4,03 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng giảm 5,4% về lượng và giảm 16,3% về trị giá.
 
Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính trong tháng 6/2020 là 3 nghìn chiếc, giảm 44,5% và trị giá là 68 triệu USD, giảm 37,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 6 tháng năm 2020 là 39 nghìn chiếc và trị giá là 879 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng năm 2020 giảm 47% về lượng và giảm 47,7% về trị giá.
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại