Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6.543,3 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.
 
Như vậy, theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng đạt 21.571,5 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng năm nay ước tính đạt 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.
 
10 tháng, còn có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 889 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 2,2 tỷ USD và 4.453 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,1 tỷ USD.
 
Trong khoảng thời gian này, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 6.855,6 triệu USD, chiếm 45,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.102,6 triệu USD, chiếm 34%; các ngành còn lại đạt   3.070 triệu USD, chiếm 20,4%.
 
Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 10 tháng năm nay đạt 11.542,4 triệu USD, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.192,2 triệu USD, chiếm 24,1%; các ngành còn lại đạt 4.836,9 triệu USD, chiếm 22,4%.
 
Xét theo đối tác đầu tư, 10 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam với 5.893,2 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.
 
Tiếp đến lần lượt là Hàn Quốc 3.314,8 triệu USD, chiếm 22,1%; Singapore 1.061,3 triệu USD, chiếm 7,1%; Thái Lan 855,2 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 787,5 triệu USD, chiếm 5,2%; Đặc khu Hành chính Hồng Công 652,5 triệu USD, chiếm 4,3%; Pháp 470,7 triệu USD, chiếm 3,1%.
 
Thơm Nguyễn
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại