Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.
 
Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS: 2922.42.20 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:
 
Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
           25/3/2018 – 24/3/2019                3.556.710 đồng/tấn
           25/3/2019 – 24/3/2020                3.201.039 đồng/tấn
           Từ ngày 25/3/2020 trở đi                0 đồng/tấn (nếu không gia
          hạn áp dụng biện pháp tự vệ)
 
Tài liệu đính kèm: Quyết định và thông báo kèm Quyết định về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
 
Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:
Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 730337898 (126)
Email: hanv@moit.gov.vn; hungnht@moit.gov.vn
 
nguồn: Cục Phòng vệ thương mại