Ảnh minh họa: Nguồn Vinacas
Khu vực kinh tế trong nước đang dần khẳng định vị thế với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,2%, cao hơn nhiều tốc độ tăng 10 tháng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,9%), đồng thời tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này chiếm 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018). Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD.
 
Trong tháng 10/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 22,40 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng 9/2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,88 tỷ USD, giảm 2,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,52 tỷ USD, giảm 4,7%. Kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng 9/2019 chủ yếu do Samsung kết thúc đợt đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới Galaxy Note 10 làm cho xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm sâu 13,5%. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu giảm 0,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng cao 11,7%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,5%.
 
Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 217,05 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 66,63 tỷ USD, tăng 16,2%, chiếm 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 150,42 tỷ USD, tăng 3,9%, chiếm 69,3% (tỷ trọng giảm 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018).
 
Trong 10 tháng năm 2019 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,4%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 43,5 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 28,8 tỷ USD, tăng 17,1%, hàng dệt may đạt 27,4 tỷ USD, tăng 8,7%, giày dép đạt 14,6 tỷ USD, tăng 11,2%...
 
Kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2018: Thủy sản đạt 7 tỷ USD, giảm 3,4%, rau quả đạt 3,1 tỷ USD, giảm 5,8%, hạt điều đạt 2,7 tỷ USD, giảm 3,8% (lượng tăng 22,7%), gạo đạt 2,4 tỷ USD, giảm 7,8% (lượng tăng 6,1%)...
 
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 49,9 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp đến là thị trường EU đạt 34,2 tỷ USD, giảm 1,9%, Trung Quốc đạt 32,5 tỷ USD, giảm 2,9%, thị trường ASEAN đạt 21,3 tỷ USD, tăng 2,6%, Nhật Bản đạt 16,6 tỷ USD, tăng 7,5%, Hàn Quốc đạt 16,6 tỷ USD, tăng 9%.
 
Trong tháng 10/2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 22,50 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng 9/2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,25 tỷ USD, tăng 5,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,25 tỷ USD, tăng 1,9%. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 3,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 8,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,2%.
 
Tính chung 10 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 210 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 87,9 tỷ USD, tăng 13%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 122,1 tỷ USD, tăng 4,4%. Có 32 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt trên 20 tỷ USD, chiếm 34,7%).
 
Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 191,3 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 91,1% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu, nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 18,7 tỷ USD, tăng 14,7% và chiếm 8,9% (tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018).
 
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 39,4 tỷ USD, tăng 0,6%, thị trường ASEAN đạt 26,4 tỷ USD, tăng 1%, Nhật Bản đạt 16 tỷ USD, tăng 2,1%, thị trường EU đạt 12,2 tỷ USD, tăng 7,8%, Hoa Kỳ đạt 12 tỷ USD, tăng 12,6%.
 
Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9/2019 xuất siêu 1,6 tỷ USD, 9 tháng năm 2019 xuất siêu 7,1 tỷ USD, tháng 10/2019 ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.
 
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư