Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, nơi có hàng ngàn loại sản phẩm phục vụ NTD, 100% là hàng Việt Nam
Ông Kim Sang, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động tỉnh, MTTQ, đoàn thể các cấp đã triển khai với nhiều hình thức và nhiều mô hình sáng tạo, đa dạng… ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng dân cư; cùng với sự quan tâm phối hợp thực hiện của các ngành, các cấp, nhận thức của NTD về mua sắm hàng Việt đã nâng lên; việc đề cao hàng ngoại đã giảm mạnh; nhận thức về ưu tiên mua sắm hàng trong nước sản xuất được đông đảo NTD quan tâm. Đặc biệt, hầu hết các cơ quan Nhà nước đều quán triệt và thực hiện nghiêm việc ưu tiên mua sắm hàng nội địa, phục vụ hoạt động từ nguồn ngân sách. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cuộc vận động này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn.
 
Không chỉ đối với NTD, mà hiệu ứng của Cuộc vận động đã tác động đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ý thức và trách nhiệm hơn trong sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam. Từ đó, tạo thói quen ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt, xem đó là tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã quan tâm cải tiến sản phẩm về chất lượng, mẫu mã, giá hàng hóa cạnh tranh so với các hàng nhập khẩu cùng loại, từ đó tăng thêm niềm tin nơi NTD.
 
Tại Siêu thị Điện máy Xanh (đường Điện Biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, thành phố Trà Vinh), ông Nguyễn Văn Đạo, ngụ Khóm 3, Phường 7, thành phố Trà Vinh chia sẻ với chúng tôi: Trước đây, do hàng Việt chưa phong phú chủng loại, chưa đa dạng mẫu mã nên khi mua sắm các phương tiện sinh hoạt gia đình còn do dự giữa “hàng nội và hàng ngoại”. Nhưng hiện nay, hàng Việt Nam đã phát triển, đáp ứng được nhu cầu của NTD tiêu dùng. Với tôi, việc mua sắm, sử dụng hàng Việt đã trở thành thói quen. Trong nhà tôi, tất cả các phương tiện, như nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh… đều mang thương hiệu hàng Việt Nam, vì chất lượng đã , giá cả phù hợp..
 
Với những kết quả đạt được từ Cuộc vận động trong 10 năm qua, năm 2020, BCĐ cấp tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, kêu gọi NTD trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát triển hệ thống phân phối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến NTD, nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
 
Với “nền tảng” có được về nhận thức và hành động, hơn lúc nào hết, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì Cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt hơn. Do vậy, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động để NTD, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong mua sắm; doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi NTD. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ sở các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Kim Sang khẳng định: Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ Cuộc vận động các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, các ngành thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu thực hiện mua sắm, tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt để góp phần xây dựng kinh tế tỉnh nhà. MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai đến các thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hình thức tọa đàm, hội thảo, hội thi, sinh hoạt chuyên đề... thu hút sự tham gia đông đảo, hưởng ứng tích cực trong Nhân dân sử dụng hàng Việt. Phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến sử dụng và vận động mọi người sử dụng hàng Việt; đấu tranh phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại. Gắn công tác vận động tiêu dùng hàng Việt với nâng cao hiểu biết của Nhân dân về quyền lợi NTD, tham gia đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.