Giờ đây, khách hàng ACB có thẻ ghi nợ nội địa quốc tế và thẻ trả trước có thể chuyển và rút tiền mặt dễ dàng ngay cả khi quên mang thẻ tại hơn 856 máy ATM/CDM của ACB trên toàn quốc. Tính năng Cash by Code không chỉ thuận tiện khi khách hàng quên mang thẻ mà còn có thể chuyển tiền cho người thân thật dễ dàng, nhanh chóng. Giao dịch chuyển tiền/ rút tiền được bảo mật tối ưu với việc xác minh bằng mã cash code từ hai chiều của người chuyển và người nhận.
 
Để sử dụng Cash by Code, người chuyển (chủ thẻ) và người nhận cần thực hiện 2 bước. Bước 1 là Tạo mã chuyển tiền tại một trong các kênh: máy ATM/CDM, ACB Online, Mobile App bằng cách nhập chính xác CMND/CCCD/ Hộ chiếu và số điện thoại người nhận (thông tin đã đăng ký với ACB) và số tiền cần chuyển. Mã chuyển tiền sau khi được tạo thành công sẽ được ACB gửi đến số điện thoại người nhận. Bước 2: người nhận (chủ thẻ) sau khi nhận được SMS từ ACB thực hiện rút tiền tại máy ATM/CDM ACB bằng cách nhập mã cash code đầy đủ (8 chữ số, 4 chữ số đầu gửi đến số điện thoại của Chủ thẻ, 4 chữ số sau gửi đến số điện thoại của người nhận tiền) và số tiền cần rút. Hệ thống xác thực thông tin thành công sẽ gửi tiếp mã OTP SMS cho người nhận để xác thực lần cuối. Sau khi xác thực thành công ATM/CDM sẽ chi tiền cho người nhận.
PV
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại