Mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Trung Quốc tháng 6/2019

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức “Đoàn giao dịch thương mại tại Trung Quốc” cụ thể như sau. Xem thêm

  • tập đoàn T&T
  • INDEX - Thaco