Sky Run Bitexco 2017
UBND TPHCM cũng chấp thuận cho Liên đoàn Điền kinh TP phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Thiên Thanh tổ chức cuộc chạy bộ bậc thang - Sky Run năm 2019 vào ngày 27/10, tại tòa nhà Bitexco với khoảng 600 người tham dự.
 
Nguồn: HCM CityWeb