Ảnh minh họa (ảnh: VL)
Theo đó, UBND TP giao cho các đơn vị trên địa bàn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Cụ thể, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn TP theo các giai đoạn phù hợp với nhóm đối tượng, tập trung vào các FTA mà Việt Nam ký kết, trọng tâm là Hiệp định CPTPP và EVFTA. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho doanh nghiệp (DN), hội ngành hàng trong từng ngành hàng hoặc theo lĩnh vực, tập trung vào thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa như quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm định động thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm… trong các FTA mà Việt Nam ký kết và một số yêu cầu mới trong CPTPP và EVFTA như vấn đề lao động, môi trường, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho Hiệp hội DN, hội ngành hàng trong quá trình hội nhập; đồng thời, thông qua các hội nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DN, nhất là DN nhỏ và vừa. Thực hiện hoạt động thu thập, biên dịch, nghiên cứu, phân tích thông tin về thương mại - đầu tư, xuất nhập khẩu, rào cản, chính sách thương mại, lĩnh vực, ngành hàng và các vấn đề khác liên quan đến các FTA mà Việt Nam tham gia, ký kết, trong đó có CPTPP và EVFTA và thị trường các nước thành viên để cung cấp cho DN và các đối tượng có nhu cầu với các hình thức đa dạng.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch trên địa bàn TP; xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại - đầu tư vào các thị trường trọng điểm, đặc biệt là các thị trường có FTA với Việt Nam; phát triển các thị trường mới trong khối CPTPP và EVFTA; chú trọng triển khai hoạt động kết nối giao thương giữa DN Việt Nam với các nước; triển khai các hoạt động hỗ trợ DN nghiên cứu và khảo sát thị trường, tiếp cận kênh phân phối buôn bán và bán lẻ tại thị trường các nước trong khối CPTPP và EVFTA, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư mạnh về tài chính, có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của TP. Phát huy vai trò của Hội đồng phát triển các ngành kinh tế nhằm phát triển các ngành chủ lực của TP trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, UBND TP cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TP ban hành so với các cam kết của Việt Nam trong CPTPP và EVFTA. Tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của TP và tham mưu cơ quan có thẩm quyền có các giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật trực tiếp liên quan đến các FTA, nhất là CPTPP và EVFTA; thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho DN.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động liên hệ Thương vụ Việt Nam tại các nước nhằm kết nối, tìm kiếm thị trường mới, hỗ trợ DN trong một số mặt hàng cụ thể; cung cấp thông tin về thị trường, quy định pháp luật… liên quan trực tiếp đến một số mặt hàng thế mạnh của TP nhằm xuất khẩu sang các nước. Triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên địa bàn TP trong giai đoạn tới phù hợp với Chiến lược xuất khẩu quốc gia và lợi thế của TP. Triển khai kế hoạch phát triển ngành logistics trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2030 làm đòn bẩy cho các dịch vụ khác phát triển, gắn với chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của cả vùng trọng điểm phía Nam. Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển DN vừa và nhỏ, xây dựng các cụm công nghiệp hỗ trợ./.