Tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với học sinh trên địa bàn
Sau hơn 9 năm thành lập và hoạt động, Quỹ Kon Tum đã ngày càng phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc huy động tối đa các nguồn lực của xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đang thực sự phát huy hiệu quả trong việc giúp hàng nghìn hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng gắn bó với rừng và xóa đói giảm nghèo, thậm chí làm giàu từ rừng. Người dân đã dần thay đổi những thói quen và lối suy nghĩ lạc hậu chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy mà thay vào đó là làm tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Chính sách chi trả DVMTR đã cải thiện đời sống của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, tăng số nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn được nhận khoán bảo vệ rừng. Qua đó đã huy động được một nguồn lực lớn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng một cách thường xuyên, đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội ở các địa bàn dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
 
Hàng năm, Quỹ Kon Tum đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Năm 2019, Quỹ Kon Tum thu được hơn 272,2 tỷ đồng tiền DVMTR và đã chi trả đầy đủ, kịp thời cho các chủ rừng từ nguồn tiền DVMTR thu được này, với tổng số tiền hơn 255,4 tỷ đồng để quản lý, bảo vệ hơn 387.781 ha rừng; trong đó, chi trả cho 31 chủ rừng là tổ chức với số tiền 204,6 tỷ đồng, các UBND xã thị trấn 18,7 tỷ đồng, chi trả cho 3.474 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số hơn 28,2 tỷ đồng và 42 cộng đồng dân cư thôn gần 3,9 tỷ đồng để quản lý bảo vệ 45.989,87 ha diện tích rừng được nhà nước giao. Số tiền này đã góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân. Hiện nay, các chủ rừng là tổ chức và UBND các xã, thị trấn đã khoán cho 2.115 hộ gia đình, cá nhân, 203 nhóm hộ, 319 cộng đồng dân cư thôn và 4 tổ chức để quản lý, bảo vệ 172.616,69 ha rừng, với tổng số tiền DVMTR phải chi trả cho các đối tượng nhận khoán hơn 94,5 tỷ đồng.
 
Việc giao đất giao rừng và khoán quản lý bảo vệ rừng đã từng bước góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân; người dân có điều kiện để phát triển sinh kế, sống nhờ vào rừng, coi việc bảo vệ rừng là bảo vệ tài sản của dân làng, cộng đồng, cũng như của gia đình của họ. Một số cộng đồng dân cư thôn trích một phần nguồn thu từ tiền DVMTR để sửa sang nhà rông; mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng, làm đường bê tông…qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiền DVMTR không những từng bước cải thiện đời sống của người dân, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư thôn về quản lý, bảo vệ rừng mà còn huy động được một nguồn lực lớn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng một cách thường xuyên.
 

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ và phát triển rừng
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Quỹ Kon Tum tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đảm bảo nguồn thu ổn định cũng như thực hiện tốt chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế cho các đối tượng thụ hưởng nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Quỹ Kon Tum tập trung huy động tối đa các nguồn thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR và hướng tới chi trả 100% tiền DVMTR cho cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn qua tài khoản ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, chính xác và thuận tiện./.
 
Cảnh Hưng
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 9/2020