Diễn Châu đang tràn đầy sức trẻ và nghị lực vươn lên thực hiện CNH - HĐH đất nước. Giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân của huyện phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tiếp tục phát triển các lĩnh vực, ngành, sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của địa phương. Tập trung thu hút đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch và kinh tế biển, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.
 
Trong phát triển kinh tế, huyện tập trung khai thác lợi thế ở 3 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản; phát triển công nghiệp – xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ.
 
Về nông nghiệp - thủy sản, huyện chủ trương tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, thực hiện cánh đồng mẫu lớn kết hợp đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đồng thời chú trọng khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển các dịch vụ nông nghiệp, gắn với đầu ra sản phẩm. Sản lượng lương thực hàng năm phấn đấu đạt trên 130 ngàn tấn. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, hoa cây cảnh chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường. Chăn nuôi áp dụng mô hình trang trại, gia trại tập trung, xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường. Nuôi trồng thủy hải sản với các hình thức nuôi sạch, nuôi sinh thái, luân canh, xen canh nước mặn lợ và nuôi các loài đặc sản. Khuyến khích đóng mới và phát triển tàu khai thác hải sản công suất lớn gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Về công nghiệp – xây dựng và thu hút đầu tư: tập trung phát huy tối đa công suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ và các cơ sở sản xuất – kinh doanh khác. Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng thu hút đầu tư vào huyện và KCN Lộc Thọ. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng công nghiệp, phát triển các làng nghề gắn kết với xây dựng nông thôn mới.
 
Về phát triển các ngành dịch vụ: huyện xác định rõ đây là xu thế phát triển của xã hội, tập trung vào các ngành có tiềm năng lợi thế để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và hướng tới là trung tâm của ngành dịch vụ khu vực Đông Bắc Nghệ An. Trong đó dịch vụ du lịch được chú trọng khi Diễn Châu được ví như hòn ngọc của du lịch Nghệ An với tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử văn hóa.
 
Kết quả kinh tế - xã hội tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2018, Diễn Châu có 14/18 chỉ tiêu hoàn thành trên 50% kế hoạch. Giá trị sản xuất tăng 8,2% so với cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,83%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%; các ngành dịch vụ tăng tăng 12%.
 
Hướng về tương lai, huyện đã đề ra 5 chương trình trọng tâm để thực hiện, đó là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; Xây dựng Đô thị loại IV, phát triển nhanh du lịch biển, thương mại dịch vụ gắn với văn hóa lịch sử; Tiếp tục hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Ứng dụng khoa học, công nghệ cao đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu hàng hóa; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 10/2018