Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm; hầu hết DN trên địa bàn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, một số DN không duy trì được SX nên phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, làm ảnh hưởng rất lớn đến số thu về thuế phí, ngành Thuế huyện Nghi Lộc đã hết sức nỗ lực với nhiều giải pháp quyết liệt, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
 
Trong năm 2017, tổng thuế thu trên địa bàn đạt trên 247 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch, trong đó, một số khoản thu đạt kết quả cao như: thuế thu nhập cá nhân (vượt 22%); tiền thuê và sử dụng đất (vượt lần lượt 37% và 75%), thuế sử dụng đất (vượt 90%), phí và lệ phí (vượt 108%)…. Kết quả 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt mức cao, với tổng thu thuế đạt trên 123 tỷ đồng (đạt 61% kế hoạch năm), trong đó các lĩnh vực thuê đất, sử dụng đất, phí và lệ phí đều đạt trên 60% kế hoạch năm.


Công ty CP Đại Hiển là doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu của huyện Nghi Lộc
    
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu thuế trên địa bàn. Từ đó đánh giá, nhận định kịp thời những yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) của địa phương và đề ra những giải pháp khai thác các nguồn thu mới, hỗ trợ các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.
 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu, rà soát việc kê khai, quyết toán thuế của các hộ kinh doanh, các DN thuộc diện quản lý trên địa bàn; động viên các tổ chức, cá nhân, DN thực hiện nghĩa vụ nộp đúng, đủ các khoản thuế, phí và lệ phí vào NSNN. Kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng, chậm nộp thuế tại một số DN theo quy định của Luật Thuế nhằm tạo môi trường công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy DN phát triển, tăng nguồn thu vào NSNN.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế (NNT), đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị. Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử. Triển khai áp dụng có hiệu quả các phần mềm, hệ thống quản lý thuế tại các đơn vị. Đã có trên 98% DN thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; tối thiểu 95% DN thực hiện hoàn thế điện tử đạt cấp độ 4.
 
Đặc biệt, Chi cục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Giải đáp kịp thời các vướng mắc trong thực hiện pháp luật thuế cho NNT, tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; hướng dẫn các TTHC liên quan đến ưu đãi về thuế. Kịp thời cung cấp các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho NNT. 
 
Chi cục đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, vận động các nội dung về chính sách thuế, nhất là các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành. Đồng thời, triển khai nhiều hình thức hỗ trợ cho DN khởi nghiệp, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, hội DN trên địa bàn huyện để hỗ trợ các DN khởi nghiệp.
 
Với quyết tâm cao của ngành Thuế, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, tin tưởng rằng nhiệm vụ thu NSNN của huyện năm 2018 sẽ đạt được kế hoạch đề ra, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho thời kỳ phát triển mới, cùng toàn huyện xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Thúy Hồng
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại