Năm 2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự.
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, nội dung nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm làng nghề, ngành nghề truyền thống theo hướng hiện đại, công nghiệp, gắn với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
 
Hội nghị “Quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề - Góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020” được tổ chức nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, trở ngại trong thực tiễn quá trình triển khai công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề. Đây là cơ hội để các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất làng nghề, các nghệ nhân, hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất một số biện pháp khuyến khích phát triển những sản phẩm, mặt hàng là lợi thế của các vùng miền, tỉnh thành phố trong cả nước; xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm làng nghề giữa các doanh nghiệp, hộ sản xuất, HTX... với các đối tác, chuỗi phân phối. Đồng thời chia sẻ, kiến nghị định hướng tuyên truyền, quảng bá kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề trong thời gian tới; đề xuất các chính sách khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề, giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các làng nghề của Việt Nam. Qua đó góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
 
Thông tin về Hội nghị:
Thời gian: 15h Thứ 6, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2, khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại - Số 489 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Đơn vị chỉ đạo: Bộ Công Thương    
Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Truyền thông (Thanh Ngân: 091 682 9998),
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, tầng 5, số 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 66721866 - Fax: (024) 37152202
 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại