Ảnh minh họa
Lợi dụng tâm lý cho rằng Na Uy là một nước phát triển, hệ thống luật pháp chặt chẽ, các công ty làm ăn đảm bảo uy tín, các công ty khi thấy hợp đồng có điều khoản hấp dẫn nên tiến hành gấp sợ lỡ cơ hội, không chịu kiểm tra kỹ thông tin về đối tác... mà các đối tượng xấu đã lừa đảo được nhiều công ty của các nước khác, nhất là từ các nước đang phát triển. Cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp lừa đảo trong thời gian qua, và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn.
 
Cảnh sát Na Uy cho biết một số website mà đối tượng lừa đảo đã sử dụng như sau:
 
Cảnh sát đưa ra một số dấu hiệu cần chú ý có thể là lừa đảo như sau:
- Đối tác muốn trao đổi qua Whatsapp hoặc Skype;
- Tài khoản thanh toán thuộc ngân hàng nằm ngoài Na Uy;
- Trao đổi qua thư điện tử không phải của các doanh nghiệp, bằng thư công cộng như gmail;
- Mã số thuế VAT trên website là 10 ký tự (các công ty Na Uy có mã số thuế 9 ký tự);
- Website của công ty có tên miền không kết thúc với đuôi .no;
- Website của công ty không có phiên bản tiếng Na Uy.
(Trên đây mới chỉ là dấu hiệu có thể là lừa đảo, không có các dấu hiệu trên không có nghĩa không phải là lừa đảo).
 
Để giảm thiểu khả năng bị lừa đảo, cảnh sát Na Uy khuyến cáo khi trao đổi giao dịch nên đề nghị đối tác dùng video conference và lưu lại. Các công ty có thật không ngại vấn đề này, còn đối tượng lừa đảo thường từ chối tiếp xúc lộ diện.
 
Các công ty Việt Nam khi tiến hành hợp tác thương mại với các công ty Na Uy cần xác minh cẩn thận về đối tác để việc hợp tác, giao dịch được đảm bảo hơn.