Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát biểu khai mạc Hội nghị
Các hoạt động này được triển khai là kết quả thực hiện các Đề án của Bộ Công Thương nằm trong khuôn khổ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.
 
Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng là hoạt động tập trung vào đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất. Thông qua Hệ thống đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” được đăng tải tại website của Chương trình tại địa chỉ https://dn.bvntd.gov.vn/, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng để kịp thời có các biện pháp cải thiện, nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
 
Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương (Tổng đài 18006838) được xây dựng nhằm góp phần nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng thông qua việc hướng đến sử dụng một đầu số điện thoại chung, một hệ thống cơ sở dữ liệu chung và một quy trình, nội dung tư vấn thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Các chủ thể tham gia vận hành Tổng đài bao gồm các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương, doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan có liên quan trên phạm vi cả nước.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng tới sự phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã và đang xác định kích cầu tiêu dùng là một trong các mục tiêu chiến lược nhằm đảm bảo phát triển nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu trên, việc phát huy sự tham gia và đóng góp của các chủ thể doanh nghiệp, người tiêu dùng là hết sức cần thiết. Vì vậy, thông qua hoạt động của hai Đề án nêu trên, Bộ Công Thương mong muốn và xác định sẽ góp phần tạo dựng công cụ hữu ích để doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân liên quan có thể vận dụng, khai thác để đạt được các hiệu quả nhất định.


Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông tin về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
 
Thông qua Hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan được cập nhật các thông tin chi tiết, cụ thể về đối tượng, mục tiêu, cách thức và giá trị lợi ích khi tham gia các hoạt động nêu trên. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể xây dựng chiến lược tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tại đơn vị trong thời gian tới.
 
Tại Hội nghị, Bộ Công Thương cũng công bố Quyết định khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng, thực hiện, tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam giai đoạn 2016 - 2019.
 
VH.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại