Thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành nghề được khuyến công tỉnh Trà Vinh ưu tiên hỗ trợ phát triển
Tổng kinh phí khuyến công của Trà Vinh thực hiện giai đoạn 2014 - 2020 hơn 8,761 tỷ đồng, thông qua các đề án, nguồn vốn này đã được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất CNNT.
 
Triển khai thực hiện các chương trình khuyên công trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh (trung tâm) đã thực hiện 5 đề án khuyến công quốc gia về hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất và 1 đề án quảng bá sản phẩm CNNT với tổng kinh phí 1,86 tỷ đồng.
 
Ngành nghề thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành nghề được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công của tỉnh. Từ nguồn vốn khuyến công địa phương, các đề án tổ chức đào tạo, truyền nghề và nâng cao tay nghề được trung tâm triển khai thực hiện cho 1.470 lao động tại các cơ sở CNNT, hơn 80% lao động có việc làm sau học nghề; tập huấn khởi sự nâng cao năng lực quản lý cho 883 học viên, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ đã xây dựng được kế hoạch và phương án kinh doanh hợp lý... Sự phát triển hiệu quả cảu các cơ sở sản xuất CNNT, đặc biệt khai thác các thế mạnh đặc thù của địa phương đã tạo đà thi đua phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh. Trà Vinh đã tổ chức 4 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, đăng ký tham gia 3 kỳ bình chọn cấp khu vực. Kết quả có 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 3 sản phẩm đạt cấp khu vực.
 
Theo đánh giá từ Sở Công Thương Trà Vinh, với phương châm hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, công tác khuyến công những năm qua đã giúp sản xuất CNNT giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Thông qua đào tạo, khuyến công cũng giúp các cơ sở CNNT có đội ngũ lao động tay nghề tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.
 
Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng một số lĩnh vực chưa có nhiều đề án được triển khai như nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Theo Sở Công Thương tỉnh, tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân do nguồn vốn còn nhiều khó khăn nên các cơ sở CNNT chưa mạnh dạn đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo quy định còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn và hỗ trợ được nhu cầu của cơ sở CNNT…
 
Tiếp tục phát huy những kết quả của công tác khuyến công, trong thời gian tới, Sở Công Thương Trà Vinh với vai trò tham mưu đã xây dựng Chương trình khuyến công của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương đề xuất tổng kinh phí hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ là nguồn lực cho các đề án khuyến công có sức hấp dẫn và khả thi hơn. Cùng đó, Sở Công Thương cũng sẽ lồng ghép khuyến công với các nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và các chương trình phát triển ngành nghề nông thôn khác để nâng cao nguồn kinh phí hỗ trợ cho cơ sở, doanh nghiệp. Theo kế hoạch đề ra, khuyến công Trà Vinh dự kiến sẽ triển khai 23 đề án, với tổng kinh phí hỗ trợ 6,9 tỷ đồng tập trung hỗ trợ các ngành nghề thế mạnh của tỉnh như: Chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ... đồng thời đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thụ hưởng hoàn thành đề án hiệu quả nhất, cùng tỉnh phát triển vững mạnh./.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: SCT Tây Ninh