Ảnh minh họa
Thông qua các giá trị sức khỏe từ trái cây nhiệt đới đã giúp cho nhu cầu tăng cao. Đứng đầu là lựu, chanh dây, cây lý và vải, nhưng các loại trái cây đặc trưng khác như pitahaya, chôm chôm và khế chắc chắn là một phần của tiềm năng tăng trưởng.
 
Doanh nghiệp quan tâm xem chi tiết theo file đính kèm.
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan