Quỹ tăng cường xúc tiến, cho vay đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH của thành phố
Được thành lập vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận vốn ngân sách cấp, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương. Với nguồn vốn điều lệ ban đầu do ngân sách thành phố cấp là 200 tỷ đồng, đến nay, tổng vốn hoạt động của Quỹ đã lên hơn 1.500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Quỹ đã đầu tư vào các công trình dự án, đóng góp vào phát triển KT-XH của thành phố.
 
Với mục tiêu trở thành đô thị hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng phải bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn 10 năm từ 2021 - 2030. Các lĩnh vực cần tập trung và ưu tiên phát triển bao gồm: cảng biển, cảng hàng không gắn với logistics, phát triển khu công nghệ cao, phát triển ngành công nghệ phần mềm và nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển ngư nghiệp truyền thống… Cơ chế đặc thù này đã tạo ra môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư tập trung đến Đà Nẵng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tăng cường xúc tiến, cho vay đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH của thành phố, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và tạo động lực tăng trưởng mới cho định hướng phát triển của thành phố đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 như cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, sản xuất nông nghiệp công nhệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin…
 
Trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cho vay 95 dự án, tổng giá trị cho vay gần 2000 tỷ đồng việc cho vay đạt hiệu quả, việc thu hồi nợ thực hiện tốt, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp trung bình 1,3%. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Quỹ đã trình phê duyệt cho vay 09 dự án với tổng giá trị 454 tỷ đồng, đạt 108% so với chỉ tiêu kế hoạch. Các dự án Quỹ cho vay chủ yếu thuộc các lĩnh vực giáo dục, cấp nước, cấp điện, hạ tầng giao thông. Trong đó, có các dự án trọng điểm của thành phố như: đầu tư nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ, xây dựng nhà máy nước Hồ Hòa Trung, hoàn thiện hệ thống lưới điện chống quá tải tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố, Viện nghiên cứu Trường Đại học Duy Tân…
 
Bên cạnh việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, công tác quản lý sử dụng vốn hiệu quả cũng hết sức cần thiết đối với hoạt động của Quỹ. Vì vậy, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hàng năm, thực hiện đầu tư đúng mục đích, phù hợp với hoạt động đầu tư của Quỹ và bám sát kế hoạch, định hướng phát triển KT-XH của thành phố. Quỹ cũng sẽ nghiên cứu kỹ hiệu quả, đầu ra của dự án trước khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư, góp vốn đầu tư. Đối với các dự án Quỹ cho vay thì chú trọng công tác thẩm định dự án, xem xét tính khả thi cũng như khả năng thu hồi vốn của dự án. Đồng thời thực hiện theo dõi tình hình sử dụng vốn, kiểm tra thực tế dự án trước và sau khi đầu tư, kiểm tra sự phù hợp giữa đề xuất sử dụng vốn và thực tế sử dụng vốn...
 
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu trên, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hợp tác kết nối và chia sẻ cùng các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài thành phố. Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ Quỹ thông qua số điện thoại 0236.3888744 (phòng Kế hoạch và NCPT) hoặc địa chỉ trụ sở tại số 18 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại số tháng 10/2019